Kisah Nabi Adam: Penciptaan Hawa

Kisah Nabi Adam: Penciptaan Hawa

As-Saddiy melaporkan, dari Abu Soleh dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murah, dari Ibnu Mas’ud, dan beberapa orang sahabat, bahawa mereka pernah berkata: ‘Allah mengeluarkan iblis dari syurga dan menempatkan Adam ke dalamnya. Di dalam syurga, Adam berjalan sendirian tanpa isteri yang mendampinginya. Sejenak dia tertidur, ketika terbangun, tiba-tiba telah ada seorang wanita yang duduk disebelah kepalanya. Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam.

Baca: Hadis : 10 Kelebihan Al Quran (Bergambar)

Kemudian Adam bertanya kepadanya: “Apakah jenis kelaminmu?”

Dia menjawab: “Aku seorang wanita.”

Adam bertanya lebih lanjut: “Untuk apa engkau diciptakan?”

Dia menjawab: “Supaya engkau berasa tenang denganku.”

Para malaikat pun bertanya kepadanya: “Siapakah nama wanita itu wahai Adam?”

Jawab Adam: “Hawa.”

Tanya malaikat lagi: “Mengapakah kamu bernama Hawa?”

Adam menjawab: “Kerana dia diciptakan dari sesuatu yang hidup.”

Firman Allah SWT, maksudnya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An Nisa: 1

Baca: 21 Ayat Salam Jumaat Yang Penuh Berkah

Firman Allah SWT, maksudnya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (isterinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. – Surah Al A’raf: 189

Abu Hurairah melaporkan, Rasulullah pernah bersabda, maksudnya: Berikanlah wasiat yang baik kepada wanita, kerana wanita dijadikan dari tulang rusuk, dan tulung rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau membiarkannya, maka ia akan selalu bengkok. Maka, berilah pesan (nasihat) yang baik kepada kaum wanita. – Hadis Riwayat Bukhari.

Kisah Nabi Adam: Kewafatan Nabi Adam

Kisah Nabi Adam: Kewafatan Nabi Adam

Adam meninggal dunia pada hari Jumaat. Malaikat mendatanginya dengan membawa balsam dan kain kafan dari sisi Allah SWT dari syurga. Anak-anaknya pun bertakziah dan Adam sempat berwasiat kepada Syits.

Muhammad bin Ishaq berkata: “Ketika Adam hendak wafat, dia berwasiat kepada puteranya, Syits dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang, serta mengajarkan ibadah pada waktu tersebut, serta memberitahu kepadanya akan terjadinya taufan setelah itu.”

Ibnu Ishaq berkata: “Pada hari kematian Adam itu terjadi gerhana matahari dan bulan, selama tujuh hari tujuh malam.”

Diriwatkan oleh Abdullah bin Hamid bin Imam Ahmad, di dalam az-Ziyadaat, Hudbah bin Khalid, dari Hammad bin Salamah dari Humaid, dari Hasan Basri, dari Yahya bin Dhumrah as-Sa’di, dari Ubay bin Ka’ab, dia berkata:

“Sesungguhnya ketika menjelang wafat, Adam berkata kepada anak-anaknya, ‘Wahai anak-anakku, aku ingin buah-buahan dari syurga.’”

Kata Ka’ab selanjutnya: “Maka mereka pergi mencari buah-buahan itu untuk si ayah Adam. Kemudian, mereka ditemani oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sementara anak-anak Adam tersebut membawa kapak, parang dan golok. Para malaikat itu berkata, ‘Wahai anak-anak Adam, apakah yang kamu inginkan dan yang kamu cari?’

Mereka menjawab: “Bapa kami sedang sakit dan baginda ingin buah-buahan dari syurga.”

Baca: (Download) Doa Selepas Yasin pdf – Rumi

Malaikat berkata: “Pulanglah kembali kamu, sesungguhnya bapa kamu telah memperolehinya.”

Lalu para malaikat itu pun datang. Ketika Hawa melihat mereka, dia mengetahui, bahawa mereka adalah para malaikat. Maka Hawa berlindung kepada Adam.

Adam berkata: “Jauhlah dariku, sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Oleh kerana itu, menjauhlah dari hadapanku dan malaikat Tuhan.

Kemudian malaikat itu mencabut nyawanya, lalu memandikannya, mengkafankannya dan menyapu dengan wangian. Setelah itu mereka menggali liang lahad untuknya, dan mereka mengerjakan solat jenazah untuknya. Setelah itu, mereka memakamkannya ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Lalu mereka mengatakan: “Wahai anak-anak Adam, demikian inilah peraturan (sunnah) untuk kamu.

Para ulama berbeza pendapat pendapat mengenai lokasi permakaman Adam. Pendapat yang masyhur mengatakan, dia dimakamkan di suatu gunung, di mana dia diturunkan, di Hindi. Namun, ada yang mengatakan Adam dimakamkan di gunung (jabal) Abi Qabis (Makkah).

Baca: Assalammualaikum Selamat Pagi – 35 Bergambar

Ibnu Asakir juga meriwatakan Hawa wafat setahun setelah wafatnya Adam.

Perbezaan pendapat juga berlaku dengan umur Nabi Adam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, maksudnya: ‘Sesungguhnya umur Adam telah tertulis di Lauhul Mahfuz, seribu tahun.’

Dalam kitab Taurat, disebutkan bahawa Adam hidup selama 930 tahun. Jika apa yang terdapat dalam kitab Taurat ini benar-benar terjaga, maka jumlah 930 itu adalah menurut hitungan tahun Syamsiah. Jika dihitung menurut tahun Qamariyah, sama dengan 957 tahun. Kemudian hal ini dtambah dengan tinggalnya Adam di dalam syurga selama 43 tahun sebelum diturunkan ke bumi sepertimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Maka, jumlah keseluruhannya menjadi 1000 tahun.

Atha’ al-Khurasani berkata: “Ketika Adam wafat, semua makhluk menangisinya selama 7 hari.”

Setalah Nabi Adam wafat, tugas baginda telah diambil alih oleh puteranya, Nabi Syits. Ibnu Hibban meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya: ‘Sesungguhnya Allah menurunkan kepada Syits 50 shuhuf.

Tugas Syits kemudiannya diambil alih oleh puteranya, Anwas. Setelah Anwas meninggal dunia, ia ditugaskan pula kepada puteranya Qanin. Setelah Qanin meninggal dunia, tugas tersebut diambil alih oleh puteranya, Mahlayil. Baginda merupakan orang pertama yang memotong pepohonan, membina kota dan benteng-benteng besar. Dialah juga orang yang membina kota Babil dan Sus al-Aqsa.

Mahlayil juga merupakan orang yang berjaya memaksa Iblis dan bala tenteranya ke hujung bumi. Baginda juga pernah membunuh makhluk sebangsa jin yang membantah dan menentangnya. Baginda membawa kekuasaan negaranya selama 40 tahun.

Setelah Mahlayil meninggal dunia, tugas dan kekuasaannya diambil alih oleh puteranya, Yarad. Setelah Yarad meninggal dunia, tugas tersebut diambil alih pula oleh Khanukh yang kemudiannya dikenali sebagai Nabi Idris.

Kisah Nabi Adam – Perdebatan Antara Nabi Adam dan Nabi Musa

Kisah Nabi Adam - Perdebatan Antara Nabi Adam dan Nabi Musa

Hadis Pertama

Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, maksudnya: 

“Musa pernah mengajukan hujah kepada Adam as. Musa berkata kepadanya, ‘Kamu yang telah mengeluarkan manusia dari syurga dan menjadikan mereka sengsara kerana kesalahanmu.’”

Adam berkata: “Wahai Musa, kamu telah dipilih oleh Allah SWT untuk membawa risalah dan kalam-Nya, apakah kamu mencela diriku atas sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah sebelum Dia menciptakanku, atau ditakdirkan oleh Allah SWT terhadap diriku, sebelum Dia menciptakan aku?”

Nabi Muhammad lalu bersabda: “Maka Adam membantah Musa.”

– Hadis Riwayat Bukhari

Koleksi Ucapan Salam Jumaat

Hadis Kedua

Umar bin Khattab berkata, Rasulullah bersabda, maksudnya:

“Musa as pernah berkata, ‘Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri dari syurga.’”

Lalu Allah SWT memperlihatkan Adam kepadanya. Musa berkata kepadanya: “Benarkah engkau ini Adam?”

Adam menjawab: “Ya.”

Musa berkata: “Engkaulah orang yang di mana Allah SWT telah meniupkan roh-Nya ke dalam dirimu, dan memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu, serta mengajarkan kepadamu nama segala sesuatu?”

Adam menjawab: “Ya, benar.”

“Apa yang mendorong engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari syurga?” tanya Musa lebih lanjut.

Adam bertanya balik: “Siapakah engkau ini?’

Dia menjawab: “Ini aku Musa.”

Adam bertanya: “Engkaukah Musa, Nabi Bani Israil itu? Bukankah Allah telah berbicara secara langsung denganmu dari balik tabir, tanpa seorang utusan atau perantara antara engkau dan Dia?”

Musa menjawab: “Ya.”

Adam kembali berkata: “Engkau mencelaku kerana suatu kes yang telah lama dahulu ditetapkan oleh Allah?”

Selanjutnya Rasulullah bersabda: “Demikianlah Adam dengan alasannya telah mengalahkan Musa, demikianlah Adam dengan alasannya telah mengalahkan Musa.”

-Hadis Riwayat Abu Daud

Hadis Ketiga

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya:

“Adam dan Musa pernah berdebat di hadapan Tuhan mereka. Maka Adam pun memberikan bantahan kepada Musa.

Musa berkata, ‘Engkaulah yang telah diciptakan Allah dengan tangan-Nya, dan Dia meniupkan roh-Nya ke dalam dirimu, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu, serta menempatkan dirimu di dalam syurga-Nya. Kemudian engkau yang menyebabkan diturunkannya manusia ke bumi kerana kesalahanmu?’

Adam menjawab, ’Engkaukah Musa yang telah dipilih oleh Allah untuk membawa risalah dan kalam-Nya, Dia telah memberikan kepadamu al-Alwah yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai segala sesuatu, serta mendekat dirimu untuk menyelamatkanmu? Berapa lama engkau mendapatkan Allah menulis Taurat?’

Musa menjawab, ‘Empat puluh tahun.’

Adam berkata, ‘Apakah engkau mendapatkan di dalam firman-Nya, ‘(Dan derhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia?.’

Jawab Musa, ‘ Ya.’

Adam bertanya balik, ‘Lalu engkau mencelaku kerana aku mengerjakan sesuatu kelakuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagiku, untuk mengerjakannya, empat puluh tahun sebelum Dia menciptakanku?’

Rasulullah bersabda, ‘Adam telah mengalahkan Musa dengan hujahnya.’”

-Hadis Riwayat Muslim

Baca: Bergambar: 5 Hadis Kelebihan Surah Yasin

Kisah Nabi Adam – Perdebatan Antara Nabi Adam dan Nabi Musa Kisah Nabi Adam – Perdebatan Antara Nabi Adam dan Nabi Musa