Tertinggal Rakaat dan Hadis Kelebihan Solat Jumaat

Al-Qodho’i dan Ibn Asabir meriwayatkan hadis, maksudnya: Solat Jumaat itu sebagai haji bagi orang fakir miskin.

Hukum Meninggalkan Solat Jumaat

Abu Daud dan al-Hakim meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw, maksudnya: Solat Jumaat itu adalah kewajipan yang penting bagi setiap Muslim yang jemaah kecuali 4 golongan manusia iaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit. Bagi muslim yang tidak uzur namun tidak melaksanakan ibadah solat Jumaat disebut sebagai orang munafik.

Nabi Muhammad saw bersabda, maksudnya: Barangsiapa yang meninggalkan solat Jumaat hingga 3 kali tanpa uzur, maka akan dicatat dari golongan orang munafik.

Hadis Riwayat at-Tabrani
Continue reading Tertinggal Rakaat dan Hadis Kelebihan Solat Jumaat

Apa Hukum Meninggalkan Solat Jumaat?

Solat Jumaat yang dilakukan setiap hari jumaat merupakan perjumpaan mingguan untuk kariah (penduduk) Islam setemput untuk berkumpul, beramah mesra dan menuntut ilmu. Perjumpaan mingguan ini juga memberi peluang kepada pemimpin masyarakat untuk menyampaikan amanat, pesanan disamping informasi mutakhir kepada masyarakat setempat.

Sejarah Pensyariatan Solat Jumaat

Orang pertama yang memanggil ‘Jumaat’ adalah Ka’ab bin Luay bin Ghalib. Hari tersebut juga dinamakan sebagai Yaum al-Mazid (Hari Pertambahan) kerana pada hari ini kebaikan bertambah. Ia adalah hari terbaik selepas Arafah.

Ibadah solat Jumaat telah diwajibkan ke atas orang Islam di Mekah sebelum Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah. Akan tetapi orang Islam pada ketika itu tidak dapat melaksanakannya kerana pada ketika itu, mereka masih lemah dan tidak dapat berhimpun untuk mendirikan solat Jumaat.

Abu Daud meriwayatkan, Ka’ab bin Malik berkata, orang pertama yang menghimpunkan orang ramai untuk solat Jumaat di Madinah (sebelum Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah) adalah As’ad bin Zurarah ra.

Continue reading Apa Hukum Meninggalkan Solat Jumaat?