Mimpi Melakukan Hubungan Seks dan Keluar Air Mani

Mimpi Melakukan Hubungan Seks dan Keluar Air Mani

Seseorang yang apabila terjaga daripada tidurnya dan mendapati yakin terdapat kesan tompokan air mani atau air mani melekit pada pakaian, dia WAJIB untuk MANDI WAJIB / MANDI HADAS BESAR (walaupun tidak mengalami mimpi basah).

Ini adalah berdasarkan kepada dalil hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, maksudnya:

Nabi Muhammad saw ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati basahan pada pakaiannya tetapi tidak sedar sama ada dia telah bermimpi atau tidak. Lantas, baginda mejawab,’Dia perlu mandi.’

Rasulullah saw juga ditanya tentang lelaki yang bermimpi tetapi tidak mendapati sebarang basahan. Lantas Baginda menjawab,’Dia tidak perlu mandi.’

Ummu Salaim berkata,’Adakah wanita yang melihatnya juga perlu mandi?’ Baginda menjawab, ‘Ya, sesungguhnya wanita ialah ‘saudara kandung’ (sama seperti) lelaki.'”

Hadis Riwayat Abu Daud

Selain itu, Musannaf Ibn Abi Syaibah turut meriwayatkan, darippada Abdullah bin ‘Amr ra, dia berkata, seorang wanita telah bertanya kepada Nabi Muhammad saw, maksudnya:

Salah seorang daripada kami telah bermimpi melakukan jimak dalam tidurnya bersama suami. Lantas, Nabi menjawab, 'Apabila kamu melihat kesan basah, maka hendaklah kamu mandi.'
Continue reading Mimpi Melakukan Hubungan Seks dan Keluar Air Mani

Apa Hukum Mandi Bogel dan Tidur Bogel?

Apa Hukum Mandi Bogel dan Tidur Bogel?

Hukum mandi bogel adalah MAKRUH. Ia adalah berdasarkan kepada dalil oleh at-Tirmidzi. Daripada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang mandi berseorangan secara berbogel, maksudnya:

“Saya bertanya,’Wahai Nabi Allah, manakah aurat kita yang harus kita tutup? dan manakah yang boleh kita nampakkan?’

Nabi saw menjawab,’Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau hamba wanitamu.’

Saya bertanya,’Wahai Rasulullah, bagaimana pula apabila sekelompok orang sedang berkumpul bersama?’

Nabi saw menjawab,’Jika kamu mampu agar auratmu tidak dilihat oleh seorangpun, maka (usahakan) supaya jangan sampai ada orang yang boleh melihatnya.’

Saya bertanya,’Ya Rasulullah, kalau seorang daripada kita berada berseorangan?

Jawab Nabi Nabi saw,’Dia lebih layak berasa malu kepada Allah daripada malu terhadap manusia.'”

Hadis Riwayat at-Tirmidzi
Continue reading Apa Hukum Mandi Bogel dan Tidur Bogel?

Cara Solat Sunat Rakaat Selepas Solat Jumaat – Bilangan Rakaat

Bilangan Rakaat Solat Sunat Selepas Solat Jumaat

Dalil pensyariatan solat sunat selepas Jumaat boleh dilakukan dengan 2 rakaat atau 4 rakaat (lebih baik).

Empat Rakaat

Dalil pensyariatan mengenai Solat Sunat 4 Rakaat Selepas Solat Jumaat adalah Daripada hadis riwayat Muslim yang bermaksud, Daripada Abu Hurairah ra katanya, Nabi Muhammad saw bersabda: Apabila seseorang daripada kamu solat Jumaat maka dia hendaklah solat selepasnya 4 rakaat.

2 Rakaat

Daripada Salim, daripada bapanya, daripada Nabi Muhammad saw bahawa adalah Baginda solat selepas Jumaat 2 rakaat

Hadis Riwayat at Tirmidzi
Continue reading Cara Solat Sunat Rakaat Selepas Solat Jumaat – Bilangan Rakaat

Cara Solat Sunat 2 Rakaat Sebelum Solat Jumaat

Waktu Untuk Solat Sunat Sebelum Solat Jumaat

Dalil mengenai pensyarikatan Solat Sunat Sebelum Jumaat ini adalah berdasarkan kepada riwayat hadis daripada Imam Bukhari

Daripada Abdulillah bin Mughaffal al-Muzani, bahawa Nabi Muhammad saw bersabda, maksudnya: Di antara 2 azan (azan dan iqamat) adalah solat bagi orang yang hendak (mengerjakannya).

Hadis Riwayat Bukhari

Bilangan Rakaat Solat Sunat Sebelum Jumaat

Solat sunat sebelum jumaat adalah salah satu daripada sunat rawatib. Ia berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Jabir ra, maksudnya: Telah datang Sulaik al-Ghatafani pada hari jumaat, dan Nabi Muhammad saw sedang duduk di atas mimbar. Kemudian Sulaik pun duduk sebelum dia menunaikan solat. Maka bersabda Baginda kepadanya: “Adakah kau telah ruku’ (solat) dua rakaat?” Sulaik menjawab: “Tidak”. Maka Baginda SAW bersabda: “Berdirilah dan rukuklah (solatlah) dua rakaat”. – Hadis Riwayat Muslim

Cara Solat Sunat 2 Rakaat Sebelum Solat Jumaat
Continue reading Cara Solat Sunat 2 Rakaat Sebelum Solat Jumaat

Penerangan Hadis – 5 Syarat Sah Solat Jumaat

Solat Jumaat diwajibkan ke atas semua golongan yang memenuhi syarat-syarat wajib Jumaat. 7 golongan yang termasuk dalam Syarat Wajib Solat Jumaat ialah Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Lelaki, Sihat tubuh badan dan Bermastautin di tempat solat Jumaat didirikan.

Abu Daud meriwayatkan hadis, maksudnya: Solat Jumaat adalah hak yang wajib ke atas setiap orang Islam, melainkan 4 golongan iaitu hamba yang dimiliki, perempuan, kanak-kanak atau orang sakit.

5 Syarat Sah Solat Jumaat

5 Syarat Sah Solat Jumaat

Pertama:

Didirikan dalam kawasan bangunan / binaan sama ada di bandar kampung atau kariah penduduk yang bermustautin tidak kurang daripada 40 orang lelaki

Continue reading Penerangan Hadis – 5 Syarat Sah Solat Jumaat